MAKABIDHIANO YA VIMBWETE

Makabidhiano ya vimbwete baina ya uongozi wa DARUSO MUCE na Rasi wa Chuo Kikuu Kishiriki cha Elimu Mkwawa yaliyofanyika tarehe 25 Machi 2019.